Literature

एकछिन को क्षण (A momentarily moment)

धेरै पछीको झ्याल्बाटको हेराईअस्तबेस्तताको बेस्तता नकार्दैआधुनिक प्रकृतिको त्यो झ्ल्कोनयनलाई इसका बोध गराईआज इस्मरण गरियो ती बच्पनका पलहरु । फुर्सदिलो जिवनलाई बेस्त बनाइसकेको रहेछुचन्चल त्यो मनलाई